Статистика
Украина онлайн

Образцы в сфере предоставления услуг

Зразки договорів в сфері надання послуг


Договори в підприємницькій діяльності.
Банківські послуги

Договір доручення

Договір на здійснення розрахункового обслуговування __

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР про надання дозволу на використання комерційної таємниці

Типовий депозитарний договір

Інтелектуальна власність

Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір

ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди

ДОГОВІР між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення

Зразковий договір на створення науково-технічної продукції

Договір про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції

ПОВІДОМЛЕННЯ про створення об’єкта промислової власності

Кредитування. Займ. Факторинг.

Договір №_ про проведення розрахункових операцій через факторинг

Генеральний кредитний договір N __

ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству

Освіта.

Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами

ТИПОВА УГОДА про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення

Типова угода про підготовку фахівців із вищою освітою

ТИПОВИЙ ДОГОВIР підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)

Трудові відносини.

Додаткова угода № __ до контракту від »__» ________ 201__ р.

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (касира)

Колективний договір підприемства «_______» на 201_ — 201_ рр .

НАКАЗ № __ про прийняття на роботу.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР між працівником і фізичною особою.

Зразок заяви про прийняття на роботу.

Управління майновими акціями.

ДОГОВІР доручення (на здійснення реєстрації приватного підприємства).

Договір доручення.

Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна.

Типовий договір доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить державі.

Типовий договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд.

Контракт на управління підприємством.